HP Produkcija d.o.o.

HP Produkcija d.o.o. članica je grupe HP-Hrvatska pošta d.d.

HbbTV

HP Produkcija trenutno radi na integraciji sa HbbTV tehnologije, koju će ponuditi korisnicima u sklopu svoje standardne usluge.